Lägg till din egen HTML-kod här.

"Psykisk ohälsa vanligaste orsaken till sjukskrivning 2017."
                                                     Försäkringskassan/svt.se


Träna för att kunna bli äldre!

Lägg till din egen HTML-kod här.

 
”Träning är lika effektivt eller effektivare             mot depression än mediciner eller psykoterapi.”                        Michail  Tonkonogi, proffessor i medicinsk vetenskap.

”Fallolyckor kostar 26 miljarder per år,
träning är den bästa redskapet för att förebygga fall.”                                                               

Michail Tonkonogi, professor i medicinsk vetenskap.

Lägg till din egen HTML-kod här.

Ca 400 000 personer har diabetes typ 2.          
Motion – en viktig del i behandlingen vid diabetes.”  Att fysisk aktivitet kan förebygga diabetes och att det också kan ge sänkta blodsockervärden hos personer med typ 2 diabetes har visats i många studier”
Anna Krook, professor / Karolinska institutets hemsida

”Ca 1.8 miljoner svenskar har högt blodtryck. Träning kan vara lika effektivt som ett läkemedel.” Viveca Gyberg, läkare och forskare / Tv4 Malou efter 10

”Fysisk aktivitet är lika bra som KBT eller läkemedel vid depression.”                                  
Läkartidningen 2015:112:DP4E
Eva Andersson/docent,leg.läkare, BengtKjellman/docent,specialistläkare, Anders Hovland/förste amanuens, Jill Taube,specialistläkare,Egil W Martinssen/professor överläkare 

Boka tidLägg till din egen HTML-kod här.

Medicinsk Träning        FaR-Ledare          Kostrådgivning       Personlig Tränare        Hälsocoach
 

Tisdag 14/5 är det internationella Stroke dagen på Resurscentrum Karlstad kommun.
Afasiföreningen och Neuroförbundet finns på plats . Välkommen att anmäla dej till prova på träning samt information hur du bör  träna. Kontakta resurscentrum Karlstad kommun eller ring 054 – 540 57 39. 


Vad gör en Lic.Medicinsk Tränare ?
En Medicinsk tränare har kompetens inom vilken träning som ska bedrivas för personer med olika diagnoser och begränsningar. I samverkan med andra yrkesprofessioner individanpassar, planerar, genomför, och utvärderar en Medicinsk tränare fysisk träning vid.
* Stressrelaterade sjukdomar
* Sjukdomar i rörelseapparaten
                                          *  Hjärt-kärlsjukdomar
                                          *  Metabola sjukdomar
                                          *  Åldersrelaterade sjukdomar

Lägg till din egen HTML-kod här.