Almega Friskvårdsföretagens licens gör det tydligt vilken kompetens en personlig tränare besitter. Licensen innebär att personen har fått friskvårdsbranchens godkännande som en kunnig pt mot slutkund-men också som en anställningsbar pt för arbetsgivaren. Under 2019 har gym och friskvårdsföretagen branch organisation Almega friskvårdsföretagen, infört en licens för personliga tränare , och i samband med detta har vi också licensierat Svenska pt utbildningar. Personliga tränare blir allt viktigare för att hjälpa människor till en bättre hälsa. Med en enhetlig licens för personliga tränare blir det lättare för kunder att välja rätt tränare, lättare för arbetsgivare att anställa tränare med kompetens och lättare för blivande PT:s att välja rätt utbildning. Roger Hallstensson Activ Hälsa AB har bevisat sig ha gedigna kunskaper som motsvarar eller överstiger de krav som Almega Friskvårdsföretagen bedömer att en Personlig Tränare ska besitta för att effektivt kunna hjälpa människor på ett säkert sätt.

<H1>Personlig tränare</H1>

Roger Hallstensson Activ hälsa AB. Har bevisat sig ha gedigna kunskaper som motsvarar eller överstiger de krav som Almega Friskvårdsföretagen, bedömer att en Personlig Tränare ska besitta för att effektivt kunna hjälpa människor på ett säkert sätt. Som PT ser man till att kunden får en säker träning i dom maskiner och utrustningar som används för träningen.

En PT kunna träna på ett säkert och effektivt sätt med rätt teknik, och individanpassad träning som ger starkare muskler/styrka på rätt sätt. Som PT anpassar man träningen med kundens målsättning. Att tillsammans med kunder uppnå sina mål som att kunna bli starkare och uthålligare, för att kunna delta i tävlingar eller slå sina personliga rekord, men även kunna genomföra lopp på ett säkert och tryggt sätt.Lopp som man inte vågat genomföra tidigare. Genom  att tillföra träning på ett målinriktat rätt sätt, genom att rätt muskler tränas på rätt sätt i styrka,uthållighet,explosivitet och snabbhet ,på ett individanpassat sätt.

<H2>Licencen</H2>

Personlig tränare licens utfärdat av Almega Friskvårdsföretagen . som Almega Friskvårdsföretagens licens, gör det tydligt vilken kompetens en PT besitter. Licensen innebär att Roger Hallstensson, har fått friskvårdsbranchens godkännande  som en kunnig PT mot slutkund.

Men också som en anställningsbar PT för arbetsgivaren. Under 2019 har gym och friskvårdsföretagen branchorganisation Almega infört en licens för PT. I samband med detta har man också licensierat Svenska PT:s utbildningar.

Senaste på bloggen

H1><Företagsträning</H1> Företagsträning används bl a  konditionstest och fysiska tester efter branch och behov och en kroppsscanning. Därefter planeras träningsutförandet. Företagsträning…

<H1>Personlig tränare</H1> Roger Hallstensson Activ hälsa AB. Har bevisat sig ha gedigna kunskaper som motsvarar eller överstiger de krav som…

<H1>Vilar du tillräckligt, Bättre effekt på träning</H1> Vilar du så får du bättre effekt på livet. Ladda batterierna och låta…

Träna för att kunna bli äldre , kanske ännu viktigare idag. Fysisk aktivitet är bra för hälsan om det sker…